Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Xem thêm các cách khoa học cơ bản để tái canh cafe

thể tích cà phê của Việt Nam hiện tại với khoảng 500.000 ha. Trong ấy 95% là cà phê vối, số còn lại là cà phê chè. đặc điểm vượt trội của cà phê Việt Nam là mang năng suất rất cao đứng ở vị trí bậc nhất của thế giới.
{bây giờ|hiện nay|hiện tại|ngày nay} {có|mang|sở hữu|với} khoảng 25% {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} cà phê của Việt Nam đã trồng trên 20 năm. {đa dạng|nhiều|phổ biến|rộng rãi} {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} đã già cỗi, năng suất {không|ko} cao, đã bước vào {công đoạn|giai đoạn|quá trình} {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} trồng tái canh hoặc chuyển sang chu kỳ 2, nghĩa là {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} cưa đốn phục hồi. Dựa vào {các|một số|một vài|những|vài} tiêu chí nào để quyết định {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu} vườn cây nào {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} trồng tái canh hay chỉ cưa đốn phục hồi? đây là {1|một} bài toán kinh tế để thực hiện {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} {có|mang|sở hữu|với} hiệu quả {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {có|mang|sở hữu|với} sự tính toán đúng cho {phù hợp|thích hợp|ưa thích|ưng ý|yêu thích} để {giảm thiểu|hạn chế|tránh} {các|một số|một vài|những|vài} tổn thất {có|mang|sở hữu|với} thể xảy ra ở trong thực tiễn {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất}.

Trong bài báo này chỉ xin được nêu đề xuất {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} cơ bản để tái canh cà phê nhằm {giảm thiểu|hạn chế|tránh} được {các|một số|một vài|những|vài} hậu quả và tổn thất sau {khi|lúc} đã tái canh.

Thực tế đã được chứng minh trong thực tiễn {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} cà phê ở Đắk Lắk: {các|một số|một vài|những|vài} {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} cà phê đã già cỗi hoặc bị sâu bệnh hại đã hủy đi để trồng lại. {các|một số|một vài|những|vài} {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} này {bởi vì|do|lý {bởi vì|do|lý do là|nguyên do là|nguyên nhân là|vì} là|nguyên {bởi vì|do|lý do là|nguyên do là|nguyên nhân là|vì} là|nguyên nhân là|vì} {không|ko} được luân canh {có|mang|sở hữu|với} {các|một số|một vài|những|vài} cây trồng khác mà sau {khi|lúc} nhổ cây cày bừa {làm|thiết kế|xây dựng} đất lại đem trồng mới cà phê ngay. Hậu quả là {các|một số|một vài|những|vài} {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} này {khi|lúc} bước sang năm {đồ vật|thiết bị|thứ|trang bị|vật dụng} 2 thì đã {có|mang|sở hữu|với} {các|một số|một vài|những|vài} cây vàng héo rồi chết, sang năm {đồ vật|thiết bị|thứ|trang bị|vật dụng} 3 tỷ lệ cây chết {nâng cao|tăng} lên và cuối {cộng|cùng} {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} hủy cà vườn cây. {các|một số|một vài|những|vài} vườn cây chỉ hủy bỏ {các|một số|một vài|những|vài} cây xấu, bị sâu bệnh đem trồng cây con cà phê ngay nhưng sau từ 2 {đến|tới} 3 năm {các|một số|một vài|những|vài} cây trồng lại này cũng già cỗi, vàng héo rồi chết.

Tại sao lại {có|mang|sở hữu|với} tình trạng như vậy?

Theo kết quả của {các|một số|một vài|những|vài} công trình nghiên cứu cho thấy rằng: Trong vườn cà phê thường {có|mang|sở hữu|với} {các|một số|một vài|những|vài} sâu bệnh gây hại cho bộ rễ cà phê như {các|một số|một vài|những|vài} {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu} nấm và tuyến trùng. {khi|lúc} cây cà phê đã {lớn|to}, {có|mang|sở hữu|với} bộ rễ khỏe và phân bố rộng, {đa dạng|nhiều|phổ biến|rộng rãi} tầng ở trong đất {bởi thế|bởi vậy|do đó|do vậy|vì thế|vì vậy} nấm bệnh {không|ko} hủy hoại được bộ rễ của cây cà phê. Nhưng {khi|lúc} trồng tái canh thì bộ rễ của cây con ở năm trồng mới hay ở 2 năm kiến thiết cơ bản thì nấm bệnh còn lại ở trong đất sẽ tập trung tấn công xâm nhập vào phá hủy bộ rễ còn nhỏ bé, yếu ớt của cây cà phê từ phần rễ đuôi chuột trở lên {khiến|khiến cho|làm|làm cho} cây bị héo, vàng rồi chết {1|một} {bí quyết|cách|mẹo|phương pháp} nhanh chóng.

{bởi thế|bởi vậy|do đó|do vậy|vì thế|vì vậy} {các|một số|một vài|những|vài} nguyên tắc {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} và việc {làm|thiết kế|xây dựng} {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} thực hiện {khi|lúc} tái canh cà phê là:

{1|một}. {diện tích|dung tích|khoảng trống|không gian|thể tích} cà phê tái canh phải:Sau {khi|lúc} nhổ bỏ cây, cày bừa, rà rễ, lượm rễ đem đi đốt và trồng luân canh {có|mang|sở hữu|với} cây trồng khác (cây lương thực, cây thực phẩm) ít nhất là 3 năm. Trong thời gian này sẽ {không|ko} còn cây ký chủ để ký sinh {bởi thế|bởi vậy|do đó|do vậy|vì thế|vì vậy} nấm bệnh và tuyến trùng {không|ko} còn {có|mang|sở hữu|với} điều kiện để sinh sống tồn tại nữa. Sau 3 năm mới được trồng mới lại cà phê thì mới an toàn. đây là điều kiện {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} để {giảm thiểu|hạn chế|tránh} hậu quả là {các|một số|một vài|những|vài} vườn cây cà phê trồng mới lại sẽ bị chết, {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} thanh lý {bởi vì|do|lý {bởi vì|do|lý do là|nguyên do là|nguyên nhân là|vì} là|nguyên {bởi vì|do|lý do là|nguyên do là|nguyên nhân là|vì} là|nguyên nhân là|vì} {không|ko} {có|mang|sở hữu|với} đủ thời gian luân canh để {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu} trừ nấm bệnh còn tồn tại ở trong đất trồng.
>>> Mời {bạn|các bạn|khách hàng|mọi người|người dùng|người mua|quý khách|tất cả mọi người} xem thêm: {máy xay cà phê 600n|máy xay cà phê mini 600n|may xay ca phe 600n|máy xay cafe 600n}

2. {chọn|tìm} cây giống tốt:

{bây giờ|hiện nay|hiện tại|ngày nay} Viện {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã {có|mang|sở hữu|với} bộ giống {cao cấp|tốt} từ vật liệu {dùng|sử dụng|tiêu dùng} để ghép hoặc cây ghép, hạt giống đa {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu}. {các|một số|một vài|những|vài} giống mới này đã được cơ quan chức năng nhà nước công nhận. Chúng {có|mang|sở hữu|với} {các|một số|một vài|những|vài} đặc tính {cao cấp|tốt} là: năng suất cao, hạt {lớn|to}, kháng bệnh, kháng hạn. {không|ko} {mua|sắm} cây giống ở {các|một số|một vài|những|vài} {cửa hàng|địa chỉ|liên hệ|nhà hàng|shop} {không|ko} đáng {sự kiện|thông tin|tin|tin tức} cậy bán trôi nổi trên thị trường.

3. {khi|lúc} trồng mới bắt {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {có|mang|sở hữu|với} phân lân và phân hữu cơ để bón lót:

{dùng|sử dụng|tiêu dùng} phân lân nung chảy 0,5 kg cho {1|một} hố. Trộn lẫn {có|mang|sở hữu|với} phân chuồng, phân sinh hóa hữu cơ, phân vi sinh. {khi|lúc} đặt bầu đất vào hố {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} rải 20gam thuốc Mocap để diệt trừ tuyến trùng vào {bên cạnh|kế bên|quanh đó|xung quanh} bầu đất trước {khi|lúc} lấp đất. Vào mùa khô nơi {có|mang|sở hữu|với} mối {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {dùng|sử dụng|tiêu dùng} 10gam Basudin rải vào {bên cạnh|kế bên|quanh đó|xung quanh} giáp {có|mang|sở hữu|với} gốc cây con để diệt mối.

4. {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} tôn trọng {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} tối thiểu như:

đánh ổ gà, tủ gốc giữ ẩm và {có|mang|sở hữu|với} tấm liếp che chắn ở phía Tây hoặc che túp. {chất lượng|đảm bảo|uy tín} cho tỷ lệ cây sống cao ở năm trồng mới nhằm tạo sự đồng đều cho vườn cây ở {các|một số|một vài|những|vài} năm {buôn bán|kinh doanh|marketing}.
>>> Chúng tôi cung cấp: {máy xay cafe bằng tay|máy xay cà phê bằng tay|máy xay cafe bằng tay giá rẻ|máy xay cafe cầm tay|máy xay ca phe tay|máy xay cafe tay|may xay cafe bang tay|may xay cafe cam tay|may xay cafe tay}

5. Sau {khi|lúc} trồng mới:

Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} trồng cây che bóng tạm thời, trồng cây trồng xen để che phủ, bảo vệ và cải tạo đất. đây là biện pháp {cực kỳ|rất|siêu|vô cùng} quan trọng để cải thiện độ phì và tính chất lý hóa của đất sau {1|một} chu kỳ {buôn bán|kinh doanh|marketing} dài, lấy nguyên liệu để tủ gốc, ép xanh {làm|thiết kế|xây dựng} {nâng cao|tăng} lượng chất hữu cơ, mùn cho đất. {giả dụ|nếu|trường hợp|ví như} chưa {có|mang|sở hữu|với} cây che bóng thì trồng cây bóng mát. {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {dùng|sử dụng|tiêu dùng} cây keo dậu (Leucaena Leucocephala) ta thường gọi là cây keo dậu Cuba {có|mang|sở hữu|với} khoảng {bí quyết|cách|mẹo|phương pháp} 6 x 12m, {khi|lúc} cà phê bước vào {công đoạn|giai đoạn|quá trình} {buôn bán|kinh doanh|marketing} sẽ tỉa bỏ bớt chỉ còn giữ lại khoảng {bí quyết|cách|mẹo|phương pháp} 12 x 12m. Cây bóng mát {có|mang|sở hữu|với} tác dụng điều hòa hệ tiểu sinh thái cho vườn cây. Bổ sung lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng cho đất.

6. {có|mang|sở hữu|với} chế độ bón phân {hoàn hảo|hợp lý|logic|lý tưởng|thông minh|tối ưu|tuyệt vời|xuất sắc}, khoa học:

Coi trọng {bậc nhất|hàng đầu} là bón phân hữu cơ và {dùng|sử dụng|tiêu dùng} {cao cấp|tốt} {các|một số|một vài|những|vài} tàn dư thực vật để {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} chất hữu cơ cho đất. Bón phân hóa học đúng tỷ lệ và liều lượng. {không|ko} lạm dụng {dùng|sử dụng|tiêu dùng} phân hóa học bón {có|mang|sở hữu|với} liều cao và liên tục trong {đa dạng|nhiều|phổ biến|rộng rãi} năm nhưng lại thiếu bón phân hữu cơ. Hậu quả là {khiến|khiến cho|làm|làm cho} đất thoái hóa, tạo điều kiện cho {các|một số|một vài|những|vài} vi sinh vật {có|mang|sở hữu|với} hại {lớn mạnh|phát triển|tăng trưởng|vững mạnh} và dẫn {đến|tới} hậu quả là {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} {không|ko} bền vững. {giả dụ|nếu|trường hợp|ví như} thiếu phân chuồng, phân rác thì {dùng|sử dụng|tiêu dùng} {các|một số|một vài|những|vài} {cái|chiếc|dòng|loại|mẫu} phân đã {có|mang|sở hữu|với} tín nhiệm trên thị trường như sinh hóa hữu cơ, hữu cơ vi sinh, phân phun lá…
Kết quả của {đa dạng|nhiều|phổ biến|rộng rãi} công trình nghiên cứu đã chỉ ra: để đạt năng suất cà phê 3 tấn nhân/ha thì tỷ lệ NPK là 3:1:3 và lượng {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} {dùng|sử dụng|tiêu dùng} là: 300 – 350kg N, 90 – 120kg P và 300 – 350kg K (tính nguyên chất). {dùng|sử dụng|tiêu dùng} phân bón hữu cơ sẽ {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} ra sản phẩm cà phê sạch và {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} bền vững.
>>> Sản phẩm uy tín:

7. {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} chăm sóc thông thường như:

Chiều cao hãm ngọn, sửa cành tạo hình, cắt, vặn chồi vượt, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} thực hiện nghiêm túc như quy trình {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} đã hướng dẫn.

8. {buôn bán|kinh doanh|marketing} tổng hợp trên lô trồng cà phê:

Trồng xen {các|một số|một vài|những|vài} cây ăn quả {có|mang|sở hữu|với} giá trị, {có|mang|sở hữu|với} đầu ra {cao cấp|tốt}. Cho hồ tiêu leo lên cây bóng mát và {các|một số|một vài|những|vài} cây chắn gió ở {bên cạnh|kế bên|quanh đó|xung quanh} bờ lô cũng là biện pháp {nâng cao|tăng} thêm hiệu quả kinh tế của {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} và tạo ra tiểu khí hậu {có|mang|sở hữu|với} lợi cho lô cà phê, góp phần vào {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} bền vững (mô hình trồng tiêu trong vườn cà phê ở {công ty|doanh nghiệp} Thắng Lợi và ở huyện Cư Mgar {có|mang|sở hữu|với} kết quả {cực kỳ|rất|siêu|vô cùng} {cao cấp|tốt} {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} được áp dụng mở rộng).

Chúng ta đã biết hậu quả của biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} tái canh cà phê {giả dụ|nếu|trường hợp|ví như} {không|ko} tuân thủ theo {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} cơ bản như đã nêu ở trên thì điều này tất yếu sẽ xảy ra là đưa lại {các|một số|một vài|những|vài} thiệt hại {lớn|to} {lớn|to} cho {chế tạo|cung cấp|cung ứng|phân phối|sản xuất} mà chúng ta {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} hứng chịu. {ấy|đấy|đó} là điều cảnh báo {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} biết và chủ động phòng {giảm thiểu|hạn chế|tránh}. để thực hiện tái canh cà phê nhằm đưa lại hiệu quả bền vững thì {bắt buộc|buộc phải|cần|đề nghị|nên|phải|yêu cầu} áp dụng đồng bộ {các|một số|một vài|những|vài} biện pháp {công nghệ|khoa học|kỹ thuật} như trong quy trình mà Bộ nông nghiệp đã ban hành. {có|mang|sở hữu|với} như vậy chúng ta vẫn sẽ tiếp tục giữ vững vị thế số 2 của Việt Nam trên thương trường cà phê Quốc tế.
>>> {có|mang|sở hữu|với} thể {bạn|các bạn|khách hàng|mọi người|người dùng|người mua|quý khách|tất cả mọi người} quan tâm: {ca đánh sữa|ca đánh sữa inoxca đánh sữa inox|ca danh sua}

0 nhận xét:

Đăng nhận xét